Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art.

27 konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia bez podania przyczyn.

Prawo to dotyczy jedynie osób fizycznych.

Ustawie nie podlegają materiały nieprefabrykowane.