Gwarancja:

 

1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem sklepu zdz-lodz.pl podlegają gwarancji 12 miesiące.

 2. Podstawą gwarancji jest posiadanie karty gwarancyjnej ( dowodu zakupu - faktura VAT ).

3. W ramach gwarancji usuwane są bezpłatnie wszystkie wady produktu wynikające z wad technicznych a nie z spowodowanych z winy użytkownika.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały na skutek:

naruszenia zasad użytkowania określonych przez producenta

mechanicznych zniszczeń ( m.in. nieprawidłowy montaż, samowolne naprawy i przeróbki.